Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,/t Is om jou te doen!" schertst mijnheer Van Waerden, maar Anna is in 't geheel niet zenuwachtig. Op de vraag van den inspecteur geeft ze met heldere stem haar naam en leeftijd op. Of ze wat van de brief afweet? Nu, genoeg! De jongejuffrouw is er de hele nacht door van streek geweest en verder denkt ze, dat ze hem wel verloren zal hebben.

»Ja, met wat je denkt, hebben we niets te maken Heb je gezien, dat de tas op de fiets zat, toen die hier bij huis stond?"

„Ja, hoor eens," zegt Anna, „denkt u, dat ik niets anders te doen heb, dan naar die fiets te kijken? 'k Heb m helemaal niet zien staan, dus hoe kan ik nu weten of er 'n tas opzat?"

„Dus niet gezien? Niemand in de tuin zien lopen?"

„Nee mijnheer!"

„Dus jij kunt ons geen inlichtingen geven?"

,,'k Wou, dat 't waar was!"

„Dank je, je kunt gaan! En nu dat andere meisje."

„Anna, roep je Betje even?" vraagt mevrouw.

„Ja mevrouw!"

Lachende komt Betje binnen.

„Hoe heet je ?" vraagt de inspecteur.

„Betje!"

„Hoe nog meer?"

„Anders niks!"

„Je hebt toch 'n naam?"

Betje knikt heftig.

„Je naam, voluit!"

„Betje!"

„Ze heet Betje Brands!" zegt mevrouw.

„O, dus Betje Brands! Hoe oud?"

Betje schudt ontkennend met het hoofd.

„Hoe oud of je bent!"

Weer een ontkennend knikje.

„Weet je niet, hoe oud je bent?"

Sluiten