Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trotzli.

Het tooneel van deze geschiedenis is Ergenshuizen, een plaatsje in Zwitserland, een lachend dorpje tusschen Oosterwind en Westerbries, aan den voet van een beroemden hoogen berg, verscholen in een dal vol geurige fruitboomen.

De vader van den held van dit verhaal heette Jozef Fröhlich, dat beteekent Vroolijk, en moeder heette, vóór zij met vader trouwde, Elisabeth Ernsthaft, wat in het Hollandsch Ernstig beteekent. De jongen had van allebei wat: in de vele goede voornemens, die hij iederen dag maakte, geleek hij op zijn moeder; maar als het leven met de tallooze goede voornemens hem te zwaar begon te worden, dan was hij net als vader.

Vroolijk wilde hij zijn, maar er waren altijd booze tongen, die beweerden, dat hij een rasechte, volslagen kwajongen was.

Nou ja, soms was ide koffie allang koud, als hij van school thuiskwam; — en als hij de kamer uitrende, kon het gebeuren, dat er een bol sajet aan zijn beenen bengelde, met ergens in de verte een stuk kous er achteraan, waar moeder net aan begonnen was; — zoo nu en dan kwam het ook voor, dat er 's avonds, als hij thuiskwam, een gat meer in zijn broek zat dan hij 's morgens noodig had om erin te schieten.... en in al zulke gevallen kon je er vast op rekenen, dat zijn zusjes Rietje en Roosje

Sluiten