Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen. "Wel had hij laatst al honderd keer het vierde gebod moeten overschrijven, omdat hij altijd te laat kwam — maar de meester gaf hem glimlachend een wenk en Trotzli

stevende naar de eerste bank, waar de kwajongens zaten, en droogde toen met zijn allesbehalve hagelwitten zakdoek zijn natte haren • af.

„Trotzli, waarom vloeit het water naar beneden?"

Doodsche stilte. Deze vraag hoorde toch heelemaal niet bij de rekensom, waar ze net mee begonnen waren!

„Omdat een lomperd het uit het venster gegooid

....En droogde zijn natte haren. heeft", antwoordde hij ein¬

delijk — een beetje brommerig en stroef en met een paar ingehouden tranen in zijn oogen. Daarvoor heette hij dan ook Trotzli. Meester Lankmoedig had nog maar een paar dagen geleden gezegd, dat hij zoo'n kwajongen in zijn twintig schoolmeesterjaren nog nooit had ontmoet — maar in zijn hart hield hij wel van Trotzli en hij wist zeker, dat er nog iets goeds uit hem zou groeien; want Trotzli maakte de beste opstellen, vooral als hij een kwajongensstreek beschrijven mocht; hij rekende vlug en zonder fouten als een kassier van de bank, en in den bijbel beviel hem vooral het Oude Testament, waarin zooveel

Sluiten