Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heldendaden worden verteld. Toen ze een maand geleden aan de geschiedenis van den kleinen David gekomen waren, had Trotzli den anderen dag al een slinger met steenen in zijn zak gehad en de eerste ruit, die er aan ging, was van meester Lankmoedig. Van toen af aan noemde Trotzli den onderwijzer den „reus Goliath". Maar dat de „reus Goliath" hem voor die kapotte ruit geen pak slaag gegeven had, dat had de kleine „David" toch reuzefijn van hem gevonden. Ja, de meester is een beste man; die weet met „helden" om te gaan.... Maar nu zat de zaak toch wel een beetje anders. Trotzli was echt boos en de „lomperd" van de tweede verdieping kon door den meester niet als een goed antwoord op zijn vraag worden aanvaard.

„Trotzli, dat is een rechtvaardige straf voor je eeuwig te laat komen. Of is het misschien de straf voor de kapotte ruit? Je ziet wel, jongen, als je iets in de lucht gooit, dan komt het altijd weer op een of andere manier naar beneden — als je in het bosch roept, dan klinkt het altijd terug, en dikwijls komt de echo pas na langen tijd."

Trotzli begreep den zachten wenk en boog beschaamd het hoofd. De zesde klas echter had intusschen de cijfers van de rekensom, waarmee ze begonnen was, allang vergeten.

„Schriften weg! Ik vraag nog eens: Waarom vloeit het water naar beneden?"

„Omdat het niet omhoog kan vloeien...."

„Jij wordt vast nog directeur bij de waterleiding, Max! — Zeg jij het eens, Paul!"

„Het water vloeit naar beneden, omdat het door de

Sluiten