Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,'t Is maar goed, dat jij de wereld niet gemaakt hebt, Max, jij zou er geen raad mee geweten hebben, wel?"

Nu had Trotzli opeens vergeten, dat hij eigenlijk boos wilde zijn; de zaak werd namelijk interessant. Hij stak zijn vuilen vinger op:

„De zon zorgt ervoor, dat de zee niet overloopt; zij neemt het water in de lucht op en draagt het dan naar het land toe, naar streken, waar geen zee is."

„Heel goed, Trotzli.... de zon neemt al het overtollige water weg — daarom moet je er ook altijd voor zorgen, dat je, zooals de menschen dat zeggen, de zon in je hart draagt."

„Maar hoe doet de zon dat dan, meester?"

„Ja, dat is heel vernuftig uitgedacht. De zon verwarmt het water aan de oppervlakte van de zee. Het water wordt dan damp en omdat deze damp lichter wordt dan de lucht, stijgt hij op. Maar boven is de lucht weer koeler, daarom verdichten die dampen zich daar tot wolken. Door de winden worden die wolken weggedragen, tot ze als water weer op de aarde vallen. We hebben dus om zoo te zeggen een drijvende zee boven ons. Doch het zout heeft de zon in de zee achtergelaten."

„Maar wat zou er gebeuren, als zoo'n zware wolk eens ineens naar beneden viel?"

„Dat is een goede opmerking, Frits, want een heele oceaan van water zweeft boven ons. Eén enkele wolk zou een heel dorp onder water kunnen zetten. Ja, één enkele druppel, die van zoo'n enorme hoogte naar beneden suist, zou de bloesems en bladeren van de boomen kunnen slaan."

Sluiten