Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de andere reden was, dat hij het vertrouwen van den meester niet wilde teleurstellen. Hoewel hij de grootste rakker van de klas genoemd werd, en iederen dag tallooze goede voornemens vergat — toch wilde hij vandaag eens heel anders zijn; hij voelde een soort trots in zich opkomen, om te toonen, dat hij een flinke, volwaardige jongen was!

En de heele zesde klas was verbaasd, dat het opstellenschrijven zoo rustig verliep.

„Carnaval in het dorp"... Trotzli's hoofd warrelde reeds van al het getoeter en gejoel, van het dansen en trommelen, de maskerade en de leelijke mombakkesen, en van zijn hoofd vloeide dit alles door zijn penhouder in den inkt... en op het papier verscheen de eene regel na den anderen; ja, zoo'n opstel was echt iets voor hem.

Maar de duivel kon de rustige, opstel-krassende klas niet uitstaan. Naast Trotzli

zat Max, die alle vroegere kwajongensstreken van Trotzli had afgekeken en er zelf ook nog een dikke honderd had uitgedacht — een echte, volslagen vlegel.

Nu was deze geel en groen van afgunst, omdat aan Trotzli vandaag zulk een eer te beurt was gevallen. Daar moest hij een stokje voor steken!

Trotzli's hoofd warrelde van al het

getoeter en gejoel, van het dansen en trommelen....

Sluiten