Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tien — al wie blind is, kan niet zien Hihihi! —

Eksteroog en witte Sam - met je heelen rommelram verschijn!" en uit de rookwolken van zevenklappers en stinkbommen sprongen beiden te voorschijn: Eksteroog de ontdekker van de Zuidpool, met den zwarten bril' een dolk en een hellebaard; en Sam, de witte profeet van

rif* 1 • i /• i

mei een lampionnootd, groot en stralend als de volle maan, en met een geweldigen spiegel, waarin het verleden van alle menschen en tijden geschreven stond.

Het volk van Ergenshuizen klapte van geestdrift in de handen bij het zien van dit vroolijke schouwspel. Enkele „berokte" dorpsbewoonsters echter beefden en sidderden tot in haar grooten

teen, omdat zij de zaak toch niet goed vertrouwden. De

heks en de duivel maakten ook een zeer ondernemenden indruk.

Nu sprong Prins Neus weer op de kist, als op een rechterstoel, schoot zijn pistool af, zoodat Fritsibut en de heks, Eksteroog en Sam een heeschen kreet slaakten en het volk der aangeklaagden van schrik ineenkromp.

„Laat het Oordeel nu beginnen! — Sam, de profeet, zal zich bezinnen. - In zijn spiegel staat beschreven wat net volk heeft misdreven!"

Met diepe, plechtige stem opende Sam zijn grooten muil en verkondigde toen: „Hier ergens in de buurtschap

Sluiten