Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— woont mejuffrouw Rozensap. — Haar broers moeten zelf kousen stoppen — en de matten helpen kloppen. Borden wasschen en kleeren schuieren — opdat de juffer in haar bed kan luieren. — Van haar broertjes maakt zij knechten. — Ze moeten zelfs haar haren vlechten. — Juffer Rozensap, jij trotsche pauw — steek zelf de

handen uit je mouw!"

Bij deze wijze woorden van den doofstommen Barbano Sam viel de kijklustige menigte bijna om van het lachen. Doch ergens, heelemaal achter in de rij van de oudere schoolmeisjes, boog een juffertje beschaamd het hoofd en zij vergoot dikke tranen van toorn in haar fijn zakdoekje; zij zwoer vreeselijke wraak tegen haar broers, van wie er een.... Frits heette; de jongens echter noemden hem

den „Leeuw". .

De duivel en de heks op het tooneel giechelden in

duivelsche vreugde: „Ei, ei, ei...., die is voor mij.

Hehehee die neemt de duivel mee!" En toen

pakte de duivel waarachtig een ijdel opgesierde pop,

die plotseling met haar luier-ledikant op het tooneel

stond, en wierp ze grijnzend in het „helsche vuur van

een stinkbom.

Barbario Sam nam zijn verraderlijken spiegel weer ter hand en ging verder: „Ergens in dit dorp, wijd en zijd befaamd — woont een sierlijk juffie, ,Snoep-Marietje genaamd. — 's Middags moet zij bij Van Dalen — voor haar moeder melk gaan halen. — ,Zes Liter! zegt mama, Marietje hoort het goed — Doch raadt eens, wat dat

juffie doet! — Ze koopt er maar vijf, en dan —

neemt ze den zesden uit de waterkan. — Zoo kan ze

Sluiten