Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trotzli viert vader's naamdag!

Trotzli's vader heette Jozef. Dat is niets bijzonders, want er zijn er genoeg, die ook zoo heeten. Maar nu Trotzli dit jaar dezen naamdag wilde vieren, wilde hij er iets buitengewoons van maken, iets pyramidaals, iets kolossaals — zooals er nog nooit iets geweest was! Ja juist!

Trotzli had namelijk zijn vader totaal onderschat, miskend. Hij had hem jarenlang voor een strengen heerscher gehouden, een soort dictator. De sporen van deze heerschappij droeg Trotzli herhaaldelijk op zijn huid.

Maar sinds Trotzli's naamdag, sinds die prachtige ski's naast zijn soepbord stonden.... sindsdien was het heel anders geworden. Vader was een man, zooals er in heel Ergenshuizen geen tweede te vinden was — verstandig, rechtvaardig, goedhartig en mild. Daarom moest vader's naamdag ditmaal ook heel anders gevierd worden. En het plan rijpte snel als in een vlotte vergadering van den gemeenteraad.

1. Toen een jaar geleden de bisschop kwam, moesten alle huizen in Ergenshuizen de vlag uitsteken — dus, dat stond vast: op 19 Maart werd er aan vader's huis gevlagd!

2. Op den naamdag van den burgemeester hebben ze in zijn tuin geschoten — dus, dat stond ook vast: op 19 Maart werd er geschoten!

3. Op den lsten Augustus, als in heel Zwitserland het Bondsfeest gevierd wordt, rukt de harmonie uit —

Sluiten