Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus: op 19 Maart moet er muziek gemaakt worden!

Het plan was klaar; nu aan den arbeid! Alléén ging dat natuurlijk niet. Er moest een feestcommissie gevormd worden. Karei, Sep en Frits van de zesde klas waren gaarne bereid, daarin zitting te nemen. Op den vrijen Woensdagmiddag werd de eerste vergadering gehouden.

„Wat smeden jullie nu

weer voor een complot?" vroeg moeder, toen de vier jongens zoo lang in Trotzli's kamertje bleven zitten.

„Een belangrijke zaak, moeder, asjeblief niet storen!"

„Jullie zitten zeker weer mekaars schoolwerk af te schrijven, hé?"

„Dit is werk, moeder, dat één man alleen onmogelijk kan verrichten!"

Het ging uitstekend! Vijf

vlaggen hadden ze spoedig bij elkaar.... Nummer 1: moeders roode waschschort; nummer 2: de gele baljapon, die Trotzli s zuster met carnaval gedragen had; nummer 3: een oud nachthemd, dat zijn zilveren jubileum al gevierd had en gepensionneerd was op dit voormalige

nachthemd stond met groote zwarte letters: „Hartelijk gefeliciteerd! ; nummer 4: een mooi groen schortje van Roosje, en nummer 5: een stukgesneden onderbroek uit

Wat smeden jullie nu weer voor een complot? , vroeg moeder, toen de vier jongens zoo lang in Trotzli's kamertje bleven zitten.

Sluiten