Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trotzli vangt een vleermuis!

In Ergenshuizen werd, zooals op vele andere plaatsen in het land, 's avonds in de kerk het rozenhoedje gebeden. Dat ging niet altijd even plechtig. Tien, vijftien jongens vertegenwoordigden het manvolk; aan den anderen kant was het wat het aantal betreft al niet veel beter gesteld, maar des te luider werd er gekakeld en gesnaterd.

Trotzli had van alle jongens de hardste stem. Zelfs de meisjes konden niet tegen hem op. Daarom mocht hij nu en dan van meneer pastoor den rozenkrans voorbidden. Dat deed hij flink en in het volle bewustzijn van zijn waardigheid. Alleen kon het wel eens gebeuren, dat een „tientje" maar negen of acht Weesgegroeten telde. Ook vandaag was dat het geval.

Sinds enkele dagen namelijk zat er weer een vleermuis

in het priesterkoor. Zonder pas of toegangsbewijs was ze op een avond eenvoudig naar binnen gekomen. En alsof zij er alleen heer en meester was, fladderde zij het heele

....Daarom mocht hij nu en dan den rozenkrans voorbidden.

Sluiten