Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trotzli viert den Moederdag!

„Pats! Daar ligt ie!" — namelijk de schooltasch. Toen rende Trotzli in acht sprongen de vier trappen op en verdween in zijn kamertje. „Trotzli.... koffie drinken!" Geen antwoord op de moederlijke uitnoodiging. — „Trotzliiiiii! De koffie is al ingeschonken, hoor!"

„Wordt tot het avondeten uitgesteld!" bromde de echo op het kamertje vier trappen hoog.

„Ook goed! Wie niet wil, heeft het al gehad!" en moeder Elisabeth Fröhlich, geboren Ernsthaft, klapte de deur van de woonkamer hoorbaar achter zich dicht.

„ E-r-n-s-t-h-a-f-t haft! Zoo, dat kan iedereen

lezen! Trouwens, ik speel zelf voor postbode!" Trotzli praatte met zichzelf en met het kartonnen deksel, dat voor hem lag en waarop hij zooeven met knalrooden inkt in letters van twintig centimeter hoogte het adres van zijn moeder had geschilderd.

„Hoe komt moeder er eigenlijk bij om Ernsthaft (Ernstig) te heeten, terwijl vader toch zoo'n vroolijken naam heeft; en ik zelf — Trotzli? — Of zou Onze Lieve Heer dat zoo willen, dat juist zoo'n vroolijke Trotzlimoeder — Ernsthaft moet heeten? .... want zooals je heet, zoo moet je ook zijn — behalve wanneer je toevallig zooiets als ,Kalfskop' zou heeten

Trotzli wasemde met zijn kogelronden mond tegen de roode letters, opdat ze wat vlugger zouden drogen.

Sluiten