Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Precies om 8 uur begon Trotzli zijn avondgebed te bidden, zoodat moeder en de twee zusjes verbaasd van hun kalenderverhaaltjes opkeken en elkaar een vragenden blik toewierpen. Drie minuten later schoof hij de knip op de deur van zijn kamertje en zette den wekker zoo, dat hij om half twaalf moest afloopen. Toen legde hij hem onder het hoofdkussen en dook met een vaartje onder de dekens. Omdat een goed geweten als een donzen kussen is, sliep hij weldra in, nadat hij met een laatsten, tevreden blik afscheid van zijn feestdoozen had genomen.

Zooals dat bij zulke feestelijke gebeurtenissen hoort, lag hij spoedig in een heerlijken droom... . Trotzli zat

Lag hij spoedig in een heerlijken droom.

diep gebogen over zijn opstelschrift en knabbelde op het uiteinde van zijn penhouder. Aan de andere tafel zat moeder; voor haar stond een reusachtige, ronde doos»

Sluiten