Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zware slag, een doordringende kreet het ongeluk is

gebeurd....

Nog slechts een zacht kermen, een onderdrukt snikken klinkt in het donker; toen bleef een oogenblik alles stil,

— akelig stil Eindelijk

rukte vaders krachtige hand de kamerdeur open, en op hetzelfde oogenblik, dat het licht in de lamp sprong, ging een vreeselijke gil van moeder door het middernachtelijk gestoorde huis. Het was een verschrikkelijk gezicht, dat de ontstelde ouders en de angstig naar beneden komende zusjes te zien kregen: Trotzli lag languit over de trap; aan zijn rechtervoet hing vaders groote bergschoen, waar hij ingetrapt had en die de

oorzaak was geworden van het onheil. Over zijn hoofd sijpelde bloed. De handen hielden nog twee doozen omklemd, de andere lagen verdrukt en gedeukt, half geopend rondom den gevallen held.

Nog vóór moeder een woord over haar lippen bracht en nog vóór vader den mysterieus verongelukten jongen op de been kon helpen, schoof Rietje, het oudste zusje, een briefje in moeders bevende handen, dat zij naast een

Een dof gestommel, een doordringende

kreet....

Sluiten