Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trotzli krijgt een zonderlinge preek.

Drie dingen hadden Trotzli nu voorgoed bewogen, een „ander leven" te beginnen. Ten eerste was meneer pastoor de vleermuisgeschiedenis toch te weten gekomen, en toen werd er op zekeren dag voor de misdienaars een plechtig verbod uitgevaardigd: „Het onbevoegde betreden van de sacristie en den klokketoren is voortaan ten strengste verboden!"

Ten tweede waren de veertien dagen nog niet voorbij, gedurende welke hij niet

meer met zijn kameraden mocht meegaan en ten derde had de verschrikkelijke vliegtocht, waarbij hij den dood van zoo nabij in de oogen gekeken had, een diepen indruk op hem gemaakt. Als was het dan ook maar een droom geweest — het leven is ook een droom, dacht Trotzli.

Eigenlijk zat alleen het eerste hem dwars, want boven in den toren van de kerk, ver boven de klokken, was nog

Sluiten