Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij dan 50 „rappen', dat is zooveel als een kwartje. En de oude Heinz Schwibeli moest daarvan leven.

Heinz Schwibeli was namelijk plechtig aangesteld tot kasteelbewaarder; hij stond in dienst van een rijken Amerikaan, die jaren geleden den burcht gekocht had, doch nu alleen nog om de twee jaren voor een kort bezoek kwam. Heinz Schwibeli was dus eigenlijk zooveel als souverein burchtheer van „Ringelnatter"; hij had een korten tweepuntigen baard en twee fonkelende oogjes, die diep in de oogkassen lagen; hij hoorde niet meer al te best en droeg een bril met dikke hoornen randen.

Met den tweepuntigen baard aapte hij den vroegeren burggraaf na, wiens geschilderd hoofd boven in de ridderzaal hing, en van wien de menschen van Ergenshuizen vele gruwelijke verhalen wisten te vertellen. Deze graaf, die daar meer dan honderd jaren geleden leefde, heette „Ridder Schauerlich von Ringelnatter" en hij moest ont¬

zaglijk veel goud bezeten hebben, dat hij echter kort voor zijn dood in waanzin ergens in de muren had verborgen, zoodat niemand het later meer kon vinden.

Nu stond zijn naam alleen nog op den verweerden grafsteen in de riddergroeve, zijn nagemaakte baard in het gezicht van den getrouwen burcht-

. ...Trotzli lag in een zonnige weide.

Sluiten