Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trotzli in harnas en helm.

Sinds die rampzalige schatgraverij in den burcht „Ringelnatter" had Trotzli heimelijk een gevoel van schuld tegenover den ouden Heinz Schwibeli. Weliswaar had hij ook de andere „schatgravers" ertoe gebracht op vrije middagen in den kasteeltuin dapper te gaan

werken, maar op zekeren dag zag Trotzli een gelen envelop van den koperslager Blechzange op de vensterbank in den burcht liggen. Hij kon de bekoring niet weerstaan om op een gunstig moment eens een onbescheiden blik in den brief te slaan toen echter

schrok hij en hij werd vuurrood: het was een rekening van 25 francs voor reparatie en onderdeelen aan den verwarmingsketel.

Het volgende oogenblik reeds was het voor Trotzli een uitgemaakte zaak, dat de oude Heinz op een of andere manier schadeloos gesteld moest worden, doch zóó, dat hij het niet merkte. Maar waar moesten zes arme kwajongens zoo gauw 25 francs vandaan halen... zonder

Sluiten