Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat iemand het merkte? Ja, Max kon dat natuurlijk wel doen, maar dat ging niet; wat ze met zijn zessen schuldig

waren, moesten ze met zijn zessen betalen Berouw

maakt vindingrijk!

Zoo werd er dan weer een groote vergadering gehouden. In een oude schuur zaten de voormalige roovers op den grond gehurkt en in het midden stond een groote leege ton. Hij, die een groot idee kreeg, moest de ton beklimmen, om vandaar af de vergadering toe te spreken. Het

vat Dieer langen tijd onbezet. Eindelijk stond Trotzli van den zetel des zwijgens op, sprong met een fikschen zwaai op den hollen kansel en begon met een plechtige handbeweging aldus te spreken:

„Vrienden, kameraden, bondgenooten! — Trokasefrikoma!" (Dat was namelijk het nieuwste geheime wachtwoord van de schatgraversbende en beteekende niets anders dan Trotzli, Karei, Sep, Frits, Koos en Max). Staat mij, met het oog op de belangrijke aangelegenheid en

opdat niemand ons afluisteren kan, toe, dat ik slechts fluisterend mijn plan uiteenzet. Applaus moet worden vermeden. Indien de bondgenooten het met mij eens zijn,

....Trotzli sprong met een zwaai op den hollen kansel.

Sluiten