Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deemoedige houding van zijn collega's, om hun de uitvoering van zijn plan in hun verbaasde ooren te fluisteren.

"fi

* sf-

Oogenschijnlijk verliep deze week zooals alle andere. Maar in het goed gesloten houten schuurtje van Koos werd er iederen middag na schooltijd hevig gewerkt. Daar werden plakkaten vervaardigd, kisten, kartonnen deksels en zelfs kachelbuizen met bonte kleuren beschilderd. Dat was de voorbereiding voor de reclame. Soms hoorde men een onverstaanbare oorlogskreet en dan lieten de werklui hun gereedschap vallen, grepen houten lansen, zwaarden, schilden en papieren helmen en vertoonden een verschrikkelijken, naar bloed riekenden roofridderdans. Dat was de voorbereiding voor de „grandioze bezienswaardigheid". Deze bezienswaardigheid stond in het door Trotzli opgemaakte programma vermeld als: „Ridder Schauerlich von Ringelnatter verrijst uit het graf . Tusschen het werk door werden de oorlogskreten en de spreekkoorachtige teksten van buiten geleerd; het klonk heesch als ravengeschreeuw en diep-brommerig als

stemmen uit het graf. „Oeloehoe, Oeleejoe! Doode

ridders uit het verleden — komen uit het graf gereden — ze jagen er wild en woest op los — op het zwarte, vurige ros — Oeloehoe, Oeleejoe!"

Reeds den volgenden Zaterdagmorgen hingen in alle straten van Ergenshuizen aan schuren, schuttingen en wegwijzers de bontbeschilderde plakkaten van den burcht „Ringelnatter". Niemand wist wie ze daar had aangeplakt;

Sluiten