Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begonnen ervan te beven en zijn broekzak woog zwaar van al het kleingeld.

„Gaat u maar naar boven, dames en heeren.... daar

wordt alles uitgelegd!"

Maar er was niemand in de zaal, om iets uit te leggen. Het publiek stond al te dringen, kinderen en vrouwen streken met hun vingers over de blinkende harnassen en de mannen stonden in groepjes met elkaar te praten.

„Mammie, waren dat vroeger echte ridders?"

„Natuurlijk, Greetje, die hebben hier in dit kasteel gewoond en veel gemoord en

gerOOfd!" Hct "°nd >1 te dringen.

„Maar ze zijn heelemaal hol!"

„Och, kind, dat zijn immers maar de "

„Oeloehoe! Oeleejoeü" Een vreeselijke schrik greep de menigte aan.... allen werden bleek en zwegen vol spanning. Doch er gebeurde niets. Waarom was er ook niemand, om de dingen te verklaren?

»Zeg, mammie, kijk eens, die ridder daar heeft zijn hoofd bewogen!"

„Oeoeoeoeh!"

Vrouwen en kinderen slaakten kreten van ontzetting; ze liepen wild door elkaar en alles stormde naar den uit-

Sluiten