Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang. ... want uit de nevenzaal schreden plechtig en langzaam vijf echte, zwaar-geharnaste roofridders met

zwaard, helm en schild en zij schreeuwden verschrikkelijke, bloeddorstige bedreigingen.

Schwibeli werd beneden aan de poort bijna omvergeloopen.

„Wa-wa-wat is er toch, dames en heeren, wat is

er? " Maar hij kreeg geen

antwoord; bleeke, ontstemde gezichten liepen langs hem heen. De mannen echter toonden zich flinker. Het was werkelijk een pracht¬

kans, om die zonderlinge ridders eens van nabij te bekijken. Plechtig en majestueus schreden zij door de nu bijna leege zaal. De machtige ridder ,,Schauerlich zelf kwam van zijn plaats in den hoek en stelde zich als aanvoerder aan het hoofd van de krijgslieden. Dreigend zwaaiden zij hun zwaarden, doch niemand van de halfverbaasde, half-grinnikende gasten deden zij eenig leed. „Oeloehoe! Oeleejoe! Doode ridders uit het verleden — komen uit het graf gereden — ze jagen er wild en woest op los — op het zwarte, vurige ros!"

Heinz Schwibeli kwam proestend als een postpaard de trappen opgeloopen. Toen hij het zonderlinge schouwspel zag, kreeg hij bijna een flauwte. Een kogelronde meneer

....Uit de nevenzaal schreden vijf zwaar-geharnaste roofridders.

Sluiten