Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trotzli doet alles voor het Vaderland!

Ergenshuizen is een echt Zwitsersch dorpje. Daarom wordt er de eerste Augustus, de dag van het Bondsfeest, altijd met groote geestdrift gevierd. Dan klopt en jeukt het in alle vaderlandlievende harten en beenen. Trotzli was een volbloed-patriot. Vaderlandsche geschiedenis was zijn beste vak. Jaartallen, helden en vijanden van het land kende hij op zijn duimpje en verschillende „veldslagen" zelfs uit eigen ervaring. Herhaaldelijk droeg hij aan hoofd, knieën en handen de onderscheidingen voor zijn dappere heldendaden: noodverbanden en hechtpleisters!

Dat hij ook dit jaar reeds veertien dagen voor den nationalen feestdag niet meer te houden was, spreekt vanzelf. Het bergvuur op den Güggeliheuvel was altijd de eerezaak der Trotzlianen geweestt. Al dagenlang zwierven zij door bosschen en struiken, door schuren en houten hutten, om het noodige materiaal voor hun „vaderlandsche kaars" bijeen te brengen. Zoo noemden zij namelijk hun Augustusvuur; de naam was een uitvinding van Koos en althans onder de jongens van de hoogste klas gepatenteerd.

Juist kraakte en piepte een wankel ladderwagentje over de Töbelibrug, beladen met struiken, dorre denneboompjes, takken, kisten en latten, een geweldige vracht. Frits en Max stonden aan den dissel en trokken als twee ossen, die naar den stal hunkeren.

Sluiten