Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude, vrije land terug, het land van geluk: het oude Zwitserland!"

Trotzli vouwde de krant op, wrong ze zoo goed en zoo kwaad het ging in zijn toch al propvollen broekzak en rende regelrecht naar Koos, Sep en Frits.

„Hallooo! Ik heb het!" — en klets! — daar rolde hij bij Koos thuis over den drempel languit in de gang. „Wat heb je? De muis?"

„Nee, lompe sufferd de idee! De ziel!... . Luister:

op 1 Augustus verbannen wij de crisis, die leelijke heks! Drie monden gingen wagenwijd open en toen klonk er een lang, oorverdoovend: Bravo!

„We hangen ze op!" stelde Frits voor.

„We slaan ze den kop af!" sprak Sep.

„We schieten ze met een kanon aan gruizelementen!"

overtroefde Koos.

„Onzin! Heksen worden verbrand! Levend verbrand!

Alles voor het vaderland!"

Trotzli's idee vond zoo algemeenen bijval en wekte zooveel vuur en geestdrift, dat de houtstapel er bijna van in brand vloog. Weldra was het in heel Ergenshuizen bekend: „Op 1 Augustus wordt op den Güggeliheuvel de crisis verbrand — voor het vaderland!

Steeds hooger werd de stapel. De koster had de jongens zelfs een oeroude canapé geschonken, dan kon de leelijke heks daar in haar laatste stonde nog even op zitten. Dat

was prima! .

Nu ontbrak nog slechts één ding: „de crisis. „We maken een heks van zakken, met stroo gevuld! Dat voorstel beviel niet. De crisis is immers een

Sluiten