Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu het eerste offer voor het vaderland: marsch, direct naar bed!"

Dat werkte als een bliksem, die inslaat. Als een ter dood veroordeelde wankelde Trotzli de trappen op. Wanneer moeder zoo sprak, dan was het uit met alle diplomatieke

onderhandelingen!

„ Het eerste offer voor het vaderland!" — Zoozoo!

Welke held uit de vaderlandsche geschiedenis had ooit zoo'n offer gebracht? — Neen, dat gaat niet, dat kan ik niet.... op 1 Augustus in bed?! Ik, met mijn vaderlandlievend hart? — Met mijn dapper, heldhaftig Zwitsersch

bloed?!

„Moeder!! Moedèèèèr!"

Geen antwoord! Trotzli dacht aan Willem Teil, aan

Winkelried, aan Uli Rotach ja, zoo wilde hij zich

op den vijand werpen, midden tusschen speren en zwaarden. ... maar op 1 Augustus naar bed gaan, terwijl overal de vuren branden Hebben vrouwen dan

geen Zwitsersch hart? Waar zijn de heldenvrouwen in de geschiedenis?

„Moeder! Moedèèèèr!"

„Wil je wel eens stil zijn? Of moet ik jou, grooten bengel, nog als een klein kind op je broek geven....

marsch, naar bed!"

„Moeder — dat gaat toch niet! Och, moeder, toe nou moeder! Geef me liever een week lang geen eten, geef me alle avonden een pak rammel, sluit me de heele week maar op! Maar vandaag niet, moeder! Ik moet toch

het vuur aansteken!"

Moeder zweeg. Zóó had de jongen nog nooit gebedeld.

Sluiten