Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschreven: „Ik word alle dagen gewasschen, gefriseerd

en geparfumeerd!" Aan beide kanten hingen plakkaten over zijn rug tot bijna op den grond. Op het eene stond: „Ik vreet iederen dag voor 2 francs vleesch!" En op het

andere: „In Ergenshuizen zijn er kinderen, die wekenlang geen vleesch krijgen!" — Een bus aan den staart was ingericht als offerblok. Daarop stond de spreuk: „1 Augustus-bijdrage voor schoothonden!" En het mooie, hagelwitte vel was met bonte strepen beschilderd, zoodat

Nettie op een zebra leek.

De menschen achter de vensters stonden te schudden van het lachen, terwijl de zwaarbeladen poedel naar huis draafde. Bij het tuinhekje van villa Schneidezahn stond juffrouw Amalia hunkerend uit te kijken naar den ontvoerden lieveling. Doch toen Nettie huilend, blaffend en tierend, en zoo onbarmhartig toegetakeld om een hoek van de straat rende, toen kreeg de hevig ontstelde meesteres een zenuw-

Zij kreeg een zenuwschok en viel

midden in een bloembed in zwijm.

Sluiten