Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beproefde meesteres met werkschort en spade uit haar woning en groef voor haar onvergetelijken dooden Nettie een koel graf. Zij overlaadde den bruinen heuvel met rozen en anjelieren en reeds lang scheen de volle maan door de wolken, toen zii ein¬

delijk de kracht vond, op te staan en van de laatste rustplaats van haar lieveling te scheiden.

En toen de maan een paar dagen later weer eens door de wolken gluurde, toen rimpelde zij van verbazing haar oeroud voorhoofd; want uit villa Schneidezahn strompelde, in sjaal en doeken gehuld, een oud-geworden dame. Aan haar arm droeg zij een korfje, waaruit heerlijke geuren van koek en eebraden

vleesch opstegen. Als een schaduw verdween zij in het huisje van een armen schoenmaker. Het was juffrouw Nettie Poedelwit — op haar eerste weldadigheidsreis.

Den volgenden morgen echter was Nettie's graf met frissche veldbloemen, madeliefjes en vergeet-mij-nietjes gesierd en op een stuk karton stond met kromme, maar eerlijke letters geschreven:

.,Voor den held Nettie, die zich voor ons heeft geofferd! De dankbare weeshuiskinderen van Ergenshuizen".

...Reeds lang scheen de volle maan aan den hemel....

&

Sluiten