Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meester legde het opstel op den lessenaar en keek de jongens aan. Toen tastte hij in den zak van zijn jas en sprak plechtig, alsof hij een bruiloftsrede wilde houden: „Ik geef den toekomstigen bruidegom als eerste huwelijksgeschenk — een bus met pruimen!"

„Wenderfoel!" riep Trotzli en hij stak het blik als een lauwerkrans in de lucht — „die wordt precies om vier uur een kopje kleiner gemaakt!"

„O jèès!" schreeuwde de heele bende, en niemand was jaloersch, want ze waren immers allemaal op het maal uitgenoodigd.

Sluiten