Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn bezoek bij Schuurman en van zijn plan om te gaan perenplukken.

Grootmoe lacht wat. „Je kon hier ook wel es komen, met die jongens. Ik wou ook wel eens met ze praten. En hier in 't bos was 't net wat voor ze."

Dokter schudt zijn hoofd: „Ik bewonder uw moed, moeder, maar twee grote jongens, dat wordt veel te druk voor u."

Grootmoe zit stil even te denken.

„Ik heb een plannetje," zegt ze.

„Die jongens komen hier een middag de tuinpaden aanharken. Ik stel beslist belang in dien Hans, na alles wat Leni mij van hem verteld heeft."

„Ja, mijn vrouw heeft 't me al gezegd," lacht dokter dan.

„Als je Woensdagmiddag naar Schuurman rijdt, kom je hier op de terugweg aan om mij wat peren te brengen. Dan vraag ik zelf Hans wel of hij er zin in heeft."

„In die péren zeker," schertst dokter.

„Kwajongen, wanneer word je nu eens wijzer," schudt grootmoe haar hoofd ....

Als dokter op de terugweg is, lacht hij nog in zichzelf. Dat belooft wat te worden. Een hele samenzwering om die Hans en Piet.

Mevrouw lacht er ook om. „Ik ga vanmiddag zelf eventjes Hans vragen. Daar wandelen Mientje en ik samen heen," vindt ze.

„Maak die jongen nu maar niet verlegen," waarschuwt dokter.

's Middags wandelen mevrouw en Mientje samen de kant van Hans' huis uit.

Dokter heeft precies gezegd, waar hij woonde en Mientje beweert stellig dat ze 't zó wel vinden kan, want ze heeft Hans al eens mee thuisgebracht immers.

Mevrouw gaat op haar leuk gepraat in, en telkens vraagt ze: „Was het hier, Mien?"

Dan schudt Mientje heel beslist haar hoofd: ,,'t Was verder, moe."

„In déze straat was 't," zegt ze even later.

En dan vinden ze samen wérkelijk het huis waar Hans woont. R. H. Derksen, staat er op 't naamplaatje.

Mevrouw belt aan. Hans' moeder doet de deur open.

„Dag juffrouw Derksen. Wij kwamen met z'n beidjes eigenlijk om Hans. Is die thuis?"

Hans' moeder schrikt er van.

„Mevrouw, zegt ze. „Komt u binnen. Hans is even in de tuin. Ik zal hem roepen. Hij heeft toch niet wéér een kwajongensstreek uitgehaald?"

Sluiten