Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertelde toen, dat hij zich zo boos gemaakt had op zijn chauffeur. En toen meende ik, dat hij dien, tegen zijn vrouw, Roel noemde.

,Die vent rook naar drank,' zei hij. Als Schouten 't weer merkt, heeft hij kans, dat-ie de laan uitgaat. Als Piet bij dien vent verzeild is, dan is 't niet best."

„Dat is 't zéker niet," vindt mevrouw ook.

„Ik ben laatst dien vent es voorbijgereden op een Woensdagnamiddag, toen 'k naar 't Stadsziekenhuis geweest was. Die kerel reed als een schelm. Als hij toen ook onder invloed van de drank was ... zegt dokter.

„Arme Piet," zucht mevrouw.

„En arme Roel, ook," zegt dokter peinzend.

Als Hans bijna thuis is, ziet hij Piet en Roel voor zich uit lopen.

Ze lopen langzaam. Hans blijft onwillekeurig een eindje achter hen lopen.

„Nou, tot Woensdag dan," hoort hij Roel zeggen.

Dan heeft hij ze meteen ingehaald.

„Goeienavond," zegt hij grote-man-achtig.

Piet schrikt er van, dat Hans daar zo ineens achter hen staat.

„Dag dominee," zegt Roel.

Piet lacht er om. Toch voelt hij zich niet rustig. Hij houdt Hans nu liever maar te vriend.

Hans voelt het spotachtige in Roels woorden. Dan draait hij zich meteen om.

,,'k Ga naar huis," zegt hij.

„Ik ook," zegt Piet. Roel loopt verder.

„Ga je Woensdag weer mee?" vraagt Hans.

„Ja," zegt Piet, „hoe zo?"

„Ik hoorde dat hij ,tot Woensdag' zei," vertelt Hans.

„Heb je ons afgeluisterd ?" vraagt Piet nu verschrikt.

„Welnéé, zegt Hans, „ik kwam er nog maar net aanlopen."

„Nou, dag hoor. En je weet wel, hè," zegt Piet.

„Ja," zegt Hans.

Die avond zit Hans alleen. Vader en moeder zijn samen op verjaarsvisite. Hans mag zolang opblijven en voelt zich erg gewichtig.

Daar rinkelt iemand aan de achterdeur. Hij loopt er gauw heen.

't Is Van der Lijn.

«Zeg Hans, heeft je vader ook nog een postzegel ? Mijn doosje is leeg en ik moet vanavond beslist nog een brief posten " Zegt hij. '

„Vader is niet thuis," vertelt Hans. „Maar ik weet zijn postzegeldoosje wel te staan. Wil ik es kijken? Komt u maar binnen."

Sluiten