Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zit voor Piet niet anders op, dan maar dadelijk in te stappen.

Als hij op 't kussen, naast den mijnheer zit, ziet hij dat 't dokter is.

„Dokter!" zegt hij verrast en tegelijk verschrikt.

„Ja, dat had je niet gedacht, hè? Hoe kwim je hier zo?"

Even zrwijgt Piet. Wat moet hij nu zeggen? Als hij alles eerlijk zegt, dan zal dokter zéker boos worden. Misschien zet hij hem de wagen wel uit. Maar wat moet hij dan? Een leugen bedenken?

„Je mond verloren?" vraagt dokter weer.

Piet schudt met zijn hoofd van nee.

„Nou, zeg dan es wat, kerel."

Piet wordt verlegen onder die vriendelijke toon van dokters stem. Dokter moést het eens weten. Dan zou hij wel anders praten, 't Is tóch maar het beste, niéts te zeggen. Misschien komt hij er nu nog gemakkelijk af.

Dokter kijkt even naar Piet. Wat scheelt dien jongen ? Dit zaakje deugde niet, dat begreep hij er wél van. Dan denkt hij aan 't gesprek, laatst in de huiskamer. „Arme Piet," had zijn vrouw gezegd. En hij: arme Roél. Ja zéker: Roél. Die had vast wat met deze zaak te maken, 't Lijkt dokter plotseling heel waarschijnlijk toe. Zou Roel dien jongen in de steek gelaten hebben ? Die vent was er best toe in staat.

„Waar is Roel?" vraagt dokter dan heel gewoon.

Piet schrikt zichtbaar. Hij krijgt een kleur. Maar dat kan dokter in 't donker niet zien.

,,'k Weet niet, dokter," zegt hij dan zacht. Zijn ogen turen door de voorruit naar het snelle voorbijglijden van de verlichte boomstammen.

,,'k Wéét niet?" zegt dokter verwonderd. „Hoe ben je dan hier gekomen ?"

,,'k Weet niet," zegt Piet vermoeid. Hij hangt moedeloos tegen de rugleuning.

Hij weet het op 't ogenblik werkelijk niet meer hoe hij hier gekomen is. Is dat vanmiddag heus allemaal gebeurd ? Was dat vanmiddag, dat die man hem nazat? Of is dit een vreemde droom? Zou hij straks zijn ogen opendoen en veilig in zijn bed liggen? Was dèt maar waar.

Maar dokters stem is duidelijk naast hem: „Jij weet een beetje, vriend."

Piet ziet de leren handschoenen aan 't stuurrad. Och, liet dokter hem er maar weer uit. In 't eenzaam donker achter de bomenrij lijkt het hem nu nog veiliger dan hier bij dien vriendelijken dokter in de auto. Zal hij alles maar vertellen ? Maar nee, dat kan tóch niet. Dan is hij verloren.

De auto neemt een bocht.

Sluiten