Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de huiskamer bij Derksen is 't gezellig warm. Ger en Broer liggen op de vloer met een grote bouwdoos. Hans zit te lezen in een boek. Een fijn boek is 't. Dat heeft Sinterklaas gebracht. Die avond was er op de deur gebonsd en toen Hans er vlug heen was gelopen stond er een kartonnen doos. „Schouten's lijnkoeken", stond er op. Moeder had gezegd, dat het een grèp was. Er zou wel niets inzitten. Maar Hans had hem natuurlijk toch uitgepakt. Brrr, wat waren ze geschrokken. Er lag een wit pakje in. En daar boven op lag, stijf ineengerold, een stekelige egel. Er was een briefje bij. Daar stond een mooi vers opgeschreven. Hans kent het uit zijn hoofd.

Wat h&dden ze gelachen.

Ik heb een vreemde reis gemaakt.

In 'n taartjesdoos ben 'k haast gekraakt.

Toen heb ik in een kast gezeten.

De mensen zouden pudding eten.

En schrokken erg. Een jongen kwam Die voorzichtig m' op zijn armen nam.

In 'n donkre hoek werd ik gebracht,

Daar wenste ik bij dag en nacht Mezelf in 't eigen hol terug.

Ik kromde er mijn ruige rug.

Nu vond me Sint en hij vraagt thans Breng jij dit beest in 't hol, o Hans.

In het witte pakje had een mooi boek gezeten. Een hele hoop wit papier was er omheen gepakt.

't Kwam van dokter, hadden ze wel begrepen.

Hans had de egel in de droge bladersloot gebracht.

Buiten dwarrelt de sneeuw.

De egel slaapt zijn winterslaap, veilig warm onder de bladeren. Het struikgewas wordt wit. Het weiland wordt wit. En nog steeds dwarrelt de sneeuw.

„Wat is 't stil buiten, hè?" zegt Van der Lijn. Hij legt zijn krant op de tafel. Piet zit tegenover hem zijn huiswerk te maken. Hij knikt.

„Je hoeft vandaag èlles niet af te maken," zegt Van der Lijn dan.

„Je moet ook wat bewaren voor de vacantie."

Piet lacht.

Van der Lijn heeft met den meester gesproken. En Piet heeft huiswerk gekregen. De meester was erg vriendelijk geweest. Van der Lijn had er gezellig zitten praten. En de meester was aan alle kanten bereid om te helpen.

,,'t Zou zonde voor zo'n jongen wezen," had hij gezegd.

Sluiten