Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lezers worden uitgenoodigd, naar hun vermogen mede te werken de boeken te vrijwaren tegen onnoodige slijtage.

Men hale, leze en brenge de boeken in de afgegeven omslagen; onthoude zich van aanteekeningenmftken en lezen onder de maaltijden; geve aanstonds kennis van in het boek aangetroffen beschadigingen.

Is een besmettelijke ziekte a&n huis uitgebroken, zoo worden geleende boeken door den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst kosteloos van huis gehaald en ontsmet.

No. 43 - 20.000 - Nov. '33

Sluiten