Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O, met een beetje geduld, een zonnigen dag en een horloge gaat dat gemakkelijk genoeg, 't Horloge leende mij oom Barend een morgen. Ik trok op de hoogte een kring in het mulle zand, zette een, stokje, in het midden overeind en schreef vervolgens een 9 op de plaats aan den omtrek, waar om negen uur de schaduw van het stokje viel. Zoo deed ik ook met de andere uren."

„Dat was wel aardig bedacht!" zei de moeder van Jan.

„Ja. wie 't bedacht heeft, weet ik niet," bekende Gerrit eerlijk; „ik heb het gezien van Hein Sterk. Moeder zegt: „Je moet oogen en ooren goed den kost geven, dan leer je wat!"

„Nu," zei moeder De Rijk. „Je zult het wel met Bles en Janneman zien te schikken, niet waar?"

„Wees maar gerust!" antwoordde Gerrit.

„Pas er vooral op, dat ons baasje niet te dicht bij het water komt!" vermaande de vrouw tot besluit.

„Ik ben veel te bang voor den bullebak en zal wel oppassen, moeder, dat hij me niet te pakken krijgt!" verzekerde Jan met een zeer ernstig gezicht.

Sluiten