Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebleven zijn. Maar zoodra ze zich van hun aanwezigheid overtuigd hebben, gaan ze weer op eigen gelegenheid uit grazen.

De vliegen worden voor de koeien geducht lastig. Met den staart zijn ze al niet voldoende meer te weren, zoodat de beesten van tijd ;tot tijd naar weerskanten met de koppen slaan, daarbij natuurlijk zorg dragend, dat ze met de horens zich zelf niet bezeeren. Waar een vlieg zich met haar slurfje te vast

gezogen heeft, lekken zij die met haar stekelige tong weg, doch laten dan de vlieg te gelijk met het gras, dat zij vóór in den bek hebben, vallen. Vleesch lusten ze niet.

Wat is het hier rustig! Men kan het gonzen der insecten duidelijk hooren.

En wat is het er geurig!

Geen wonder ook! Op verschillende plaatsen vindt men hier dennenboschjes. Op de hoogten bloeit overal het heidekruid en in de laagten groeien gagelstruiken, die een sterken geur verspreiden.

Sluiten