Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, rustig is het hier bij uitnemendheid. Maar stil is het niet.

Hoe gezellig slaat daar een wachtel!

Hoe recht feestelijk roept die koekoek!

Wal scheren die talrijke kieviten gonzend door het ruim, nu eens vlak over de heide, daar waar zij hun eenvoudig nest met de zwart gespikkelde eieren hebben, dan weer zich op hun krachtige vleugelen verheffend, om vrij hoog in de lucht wijde kringen te beschrijven, terwijl zij aldoor roepen: ,,Kievit! kievit!"

En hoe jubelen die leeuweriken hier en daar en overal! Al zingend verheffen zij zich hooger en hooger. Eindelijk ziet men ze nog als een donkere stip in de blauwe ruimte drijven. Ten slotte ziet men niets meer. Maar helder en vroolijk dringt ook dan nog hun lied tot ons door.

K1GES SCHULD.

Sluiten