Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die nog in een vrij goeden staat verkeert, van den voet. Zelf heeft hij een paar "kapotte schoenen aan.

„Wat wil je toch met mijn klomp uitvoeren?" vraagt Gerrit verwonderd. „Ho wat, mannetje! je bent, geloof ik, van plan om mijn voet ook mee te pakken!"

„Heb maar een oogenblikje geduld, dan zul je 't zien!" is het antwoord van' Hein. Met de eene hand in den klomp, alsof

het een handschoen ware, werpt Hein zich nu voorover en loopt vervolgens zoo snel op handen en voeten voort, dat iemand met een paar goede beenen moeite zou gehad hebben om hem, rechtop loopend, bij te houden. De sloot springt hij gezwind over en staat fluks daarop recht overeind aan de overzijde. Vervolgens gaat hij op de gewone wijze verder. Den klomp vat hij nu zóó in de hand, dat hij in staat is om hem straks weg te slingeren. Ondertusschen stapt hij zoo geregeld mogelijk verder en kijkt schijnbaar recht voor zich uit, maar in werkelijkheid houdt hij den schuchteren haas scherp in 'toog

Sluiten