Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knippen het huilen stond hem nader dan het lachen. Daarna knipoogde hij veelbeteekenend tegen den baas en een volgend oogenblik deed hij hetzelfde tegen de nieuwsgierige schepsels, die hem al dien last veroorzaakten en nu verdrietig stonden te blaten, alsof ze veel te hard behandeld werden. Voor een goeden Jierdershond was het, om zoo kwaad te worden als een spin. Turk liet dan ook de ooren hangen en sukkelde naar een met

heide begroeide hoogtê. Men kon hem best aanzien; dat hij dacht :

„Ik geef er den brui van!"

Daar ging hij zitten knorren zonder eind.

Haar ten slotte kwam hij toch tot bedaren. Hij keek weder scherp naar alle kanten uit. Zijn oogen vielen op zijn meester: „Ik zou haast zeggen, dat de baas is ingedut," — dus ongeveer dacht het waakzame beest. „Zijn handen gaan heen en weer, maar uit zijn pijp komt geen rook meer. 't Is me wat moois!

EIGEN SCHULD; 3

Sluiten