Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeind, bromde onheilspellend en maakte zulke groote oogen, alsof hij er een troep wolven mede op de vlucht wilde jagen.

Maar er was er nog een, die toonde dat hij groote oogen opzetten kon, en dat \vas Hein Sterk.

Zonder onraad te bespeuren kwam hij den hoek om en ziedaar! Een hond had zich van den haas meester gemaakt en de knaap moest het aanzien, dat die hem oppeuzelde. Als aan den grond genageld stond hij het geval aan te gapen.

De. hond was intusschen ook niet best op zijn gemak. Hij sloeg zijn grimmige oogen voor die van den knaap neer, want hij kon die blikken niet verdragen; hij wist toch, dat hij op heeter daad op een diefstal betrapt werd en vond dat erg onpleizierig. H j werd er des te boozer om op Hein en bromde zoo kwaadaardig, dat de jongen, hoe moedig anders ook, met een angstgeschreeuw terugsprong.

„Gerrit, kom toch eens gauw hier! Turk van den Scheper vreet onzen haas op!" schreeuwde hij.

Maar Gerrit kwam niet. Als wanhopig liep hij om Bles heen en weder. En Bles gedroeg zich ook al zoo zonderling. Zij schudde onophoudelijk met den kop en die kop was bebloed.

Wat was er toch gebeurd?

Sluiten