Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

Eigen schuld kwelt het meest.

tTn?9 e volgende dag was een Zondag, en Gerrit mocht 31 BÉSt B bij zijn moeder thuis blijven. Vader De Rijk sloeg ll nn de Zon- en feestdagen gewoonlijk . een'staak in

den grond in de kleine doch schrale weide nevens het huis en daaraan werd de koe door middel van een hout met een beugel zóó vastgemaakt, dat het beest er omheen kon loopen en het gras afvreten.

Gerrit had dien nacht zeer slecht geslapen. Angstige droomen hadden hem gekweld. De gebeurtenissen van den vorigen dag speelden hem bestendig weder door het hoofd. Met een angstigen gil waé hij wakker geschrikt uit een droom, waarin buurman De Rijk hem verschenen was, die he'm diep bedroefd op een verwijtenden toon had toegevoegd, dat hij, Gerrit, de oorzaak was van den dood van den kleinen Jan.

Was zijn kleine vriend werkelijk dood?

Of was hij alleen maar ziek?

Gisteren had hij er al zoo slecht uitgezien. Hoe was het nu wel gesteld met den kleinen man? Gerrit had rust noch duur meer in huis. Hij sloop de deur uit, alsof hij iets kwaads in 't schild voerde.

Sluiten