Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven, die door ontwikkeling en tijd niet kan worden uitgewischt.

En juist in de gevoeligste harten zijn zooveel van die vlekken aanwezig. Wanneer die kinderen tot menschen geworden zijn, dan worden ze soms door één bitter gezegde weer aan die vlek herinnerd en dan merken ze dat de plekken, in de kinderjaren zwart geworden, altijd zoo zullen blijven, dat die nooit weer helder kunnen worden; latere zullen worden uitgewischt, die eerste nooit.

En 's avonds kon men op de kamer waar Nanny sliep soms nog lang van onder de dekens het snikken van een klein, bedroefd kind hooren, dat schreiend aan de engelen, op de boven het bed hangende plaat, vroeg, waarom zij toch niet was als andere kinderen.

Dan sloot Vader Slaap de oogjes meestal vlug dicht en bracht haar troost in gelukkige kinderdroomen!

Gelukkig was er gauw een einde aan die plagerijen gekomen, want Nanny had een vriendinnetje gevonden.

Het was geheel onverwachts en tot verbazing van allen gebeurd.

Toen Nanny op zekeren morgen op school kwam en als gewoonlijk stil in haar bankje ging zitten, zag ze dat de plaats naast haar door een nieuw meisje bezet was. Het was een groot, sterk uitziend kind, met vroolijke, guitige kijkers en lichtbond haar; zij scheen al dadelijk goed met de kinderen bevriend te zijn. Binnen eenige dagen was zij dan ook de lieveling van juffrouw en kinderen geworden,

Nanny. 2

Sluiten