Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden dikwijls door anderen verkeerd begrepen. Zij staan zóó hoog, en de wereld van vermaak en vertoon lijkt hun zóó nietig toe, dat die hun niet meer kan behagen. Wat hun als zeer begrijpelijk en natuurlijk voorkomt, lijkt de wereld onnatuurlijk of bovenzinnelijk. Hunne plannen en gedachten vinden weinig ingang in den kring der wereldmenschen ! Hoogstaande, verhevene zielen moeten veel en eenzaam lijden, zij leven als het ware alléén, zonder steun, zonder medegevoel in die groote, oneindige wereld der gedachten, die hen de werkelijke steeds armer en troosteloozer doet schijnen. En hoe hoog zij ook staan, hoe gelukkig zij zich ook voelen in het streven naar schoone idealen, — het hooge, reine hemelblauw bereiken ook zij niet, de volmaaktheid is nog door niemand, hoe hoog ook geklommen, bereikt.

Streiten und Schreiten und Stehen und Fallen,

So klingt der Spruch von den irdischen Wallen,

Rastlos und endlos im Ernst und im Spiel,

Wahnst du das Ende der Bahn zu erreichen,

Gleich siehst du's dammern und fliehen und entweichen, Mensch! hier auf Erden erreichst du kein Ziel.

Arndt.

Sluiten