Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinders! En als zij dan zoo eens van den een naar den ander blikte, voelde zij zich zoo echt gelukkig; het deed haar zoo goed, te weten, dat zij, — de oude, brommige, goedhartige Kaat — ook aan dit huis behoorde; te voelen dat hare hulp er onontbeerlijk was.

Toen de kinderen naar bed waren, en zij alleen bij mevrouw was, zei deze: „Wat ben ik toch gelukkig met mijn tweetal; vind-je ook niet Kaatje, dat ik bij al mijn verdriet, toch dankbaar mag zijn voor zulke schatten?"

„Zeker, zeker, mevrouw," antwoordde Kaatje, „u mag zeker wel tevreden zijn; het zijn ook bijzonder lieve kinderen, hoewel ze soms wel eens wat al te druk naar m'n zin zijn. Nanny b.v. is heel anders, die is me weer te stil!"

„Ja, Kaatje, je hebt gelijk, kinderen moeten bovenal vroolijk zijn. Ik ben blij dat Nanny Ella's vriendinnetje is; ik hoop dat zij het altijd goed samen zullen kunnen blijven vinden, want die omgang zal voor beiden heel goed zijn. Nanny is een lief, teer meisje, maar o, zoo stil. Ik houd heel veel van haar, en toch zou ik mijne Ella niet voor haar willen ruilen. Ella en Frits zijn wel erg druk, maar hunne vroolijkheid klinkt door geheel dit oude huis en doet het opleven; en wanneer ik dat gezellige, gezonde lachen, hun vroolijk gestommel op de trap en in de gang hoor; die jongensachtige, wilde spelletjes en vechtpartijtjes; hunne geestige streken en hunne hartelijkheid zie, dan wordt alles om mij heen plotseling helder en mooi, de kamer is

Sluiten