Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat voor smet die bruine, smoeselige stompjes kunnen overbrengen op de fijne, reine handjes van Nanny.

En toch, men kan ook nooit weten hoeveel warmte, troost en liefde er kan worden overgebracht en ontstaan in het arme, verstooten kinderhart, door de zachte aanraking en den warmen druk van het blanke, mollige op het magere, geschuwde knuistje van het kind van de straat!

Want het arme stumpertje wist niet hoe zij het had, het werd nooit door eene hand beroerd dan om geslagen te worden, wanneer het niet genoeg centen thuis bracht, of om meedoogenloos ruw te worden op zij geduwd, wanneer er eten onder de groote broers werd verdeeld, waarvan het dan eerst later de schamel overgebleven restjes, die zij niet lustten, kreeg.

Doch bij de vriendelijk-zachte aanraking van Nanny's handje ging een siddering door het teere lichaampje heen, en het kindje voelde, als had het iets warms, iets goeds en lekkers ontvangen, dat niet alleen door het smakelijk krentenbroodje, een lekkernij waarin het nog maar zelden gehapt had, kwam; neen, het voelde zich een oogenblik, zooals het zich slechts een heel enkelen keer 's zomers voelde, wanneer het, moe van het rondslenteren in de warme stoffige straten, zich verschool tusschen de boomen achter in t boschje van het stadspark, waar het, al luisterend naar musschengetjilp en bevangen door warmstralende zomerlucht, ongestoord insliep op het gras onder de linden, die zoo heerlijk geurden, terwijl de wind zacht ruischte, en waar het dan droomde, zoo mooi! Helaas, dat warm-zachte gevoel duurde slechts heel

Sluiten