Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lente vloog aan met suizende gebaren, Met heftig wuiven van het groen gewaad.

Het was April.

Steeds bleef het koud en guur. Alles verlangde naar de verkwikkende lente, die niet scheen te komen dat jaar. Doch ziet, het werd plotseling helder en licht in de vale, grijze lucht, en uit de verre verte zag men iets zachts en lichts aanzweven, een wonder jong en schoon kind, gedragen op wolken van sneeuw.

En naderbij gekomen, duwde het eensklaps met wondere kracht de sneeuwwolken van zich af en zweefde op teere wieken verder, door de lucht zich banend een weg van licht.

En de donkere, zwarte wolken pakten zich haastig samen en vluchtten, en de koude winden kropen angstig weg voor het teere kind van het licht, dat vlug en blij voortdreef op helder blauwe zonnelucht, totdat het de vleugels slap hangen liet en zacht neerstreek op de aarde.

En bij het aanschouwen stegen dankbare lof- en jubeltonen op van de aarde en vol juichende blijdschap vielen de menschen aan de voeten van het schoone, gezegende kind.

Dat kind was de Lente.

Wees welkom, vriendelijke Lente, bode van nieuw,

Sluiten