Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ella en Frits kwamen stralend en blij, omdat het nu eindelijk weer eens mooi weer was, uit school; oude Kaat lachte, ze had minder last van rheumatiek; Bruno strekte zich behagelijk uit in het zonnetje in den tuin, waar vroolijk tjilpten de musschen en alles straalde in beginnende lenteschoonheid.

De familie Rogers had het in dezen tijd erg druk, want nu het waarlijk lente was, maakte zij aanstalten om weer naar haar zomerhuis, een familiegoed in Doorle, op de Brabantsche heide, te vertrekken. Voor vier maanden zou zij er heengaan en mevrouw en Anna liepen bedrijvig heen en weer om koffers te pakken en alles voor het vertrek in orde te brengen.

Juffrouw Boksma, de directrice van Nanny's school, vond het goed dat Nanny verzuimde, en indien ze maar wat werk meenam om buiten te doen, zou zij toch naar de tweede klas kunnen overgaan. De directrice was in den laatsten tijd erg met het kleine meisje ingenomen, dat, hoewel het niet makkelijk leerde, altijd zoo haar best deed en goed oplette. Nanny zelf scheen er zich niet zoo op te verheugen om naar buiten te gaan. Het was als zag zij er tegen op, om voor zoo langen tijd afscheid te nemen van Ella, het vriendinnetje waarmee ze iederen dag samen leerde en speelde. Ella vond het ook wel jammer dat Nanny wegging, maar zij had Frits en vele andere schoolkennisjes om mee te spelen; zij kon ook zonder Nanny pleizier hebben.

Sluiten