Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Come to me, O ye children!

And whisper in my ear,

What the birds and the winds are singing,

In your sunny atmosphere.

Longfellow.

Het was een warme namiddag.

De kinderen speelden op het heiveld achter het huis met de schoolmeesterskinderen en met die van de zuster van den predikant, die voor de vacantie bij hem logeerden en dagelijks speelden op Huize „Rust".

De zon brandde op hunne gezichtjes, doch dat scheen hen niet te hinderen, want zij waren druk aan het ballen,, en juichten en sprongen wild door elkaar. Kleine Nanny had eerst ook meegespeeld, doch al gauw vond zij het warm en vervelend op de hei. De visitekinderen waren zoo wild, het spel kon niet geregeld gaan, want ze schreeuwden en kibbelden zoo, verdrongen elkaar om den bal, schopten hem dan ver weg en renden er in volle vaart achteraan. Nanny zag dat zij er best bij gemist kon worden, en op een gegeven oogenblik, juist toen er weer een hevige verwarring over het bezit van den bal was, sloop zij stilletjes weg, naar haar dennenboschje, waar het vooral in de warmte zoo heerlijk was.

En daar lag zij nu, zoo zacht, op het mos van het

Sluiten