Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gespeeld; dat vond Ella nogal leuk, maar toch was ze altijd dankbaar, wanneer de klok drie uur sloeg en de les weer voor een week gedaan was. Beleefd hielp zij de juffrouw bij het aantrekken van haar mantel, beloofde werkelijk eens goed in de komende week te studeeren — hoewel ze wist dat er niet veel van komen zou — en liet haar de deur uit. Dan vloog zij, gelijk een kooi-ontvluchte vogel, naar boven, kuste moeder goedendag, zeide, dat de les nog al tamelijk goed van stapel was geloopen, maar dat de juf weer, zooals gewoonlijk, uit haar humeur was; kreeg haar raket en ging naar de tennisclub, waar de meeste leden al bij elkaar waren en haar met gejuich ontvingen.

Elke jongen speelde het liefst met haar, want zij miste bijna nooit een bal, altijd was de winnende partij aan haar kant. Ja, op het tennisveld was Ella koningin, daar gaf zij den toon aan, daar was zij eerst recht in haar element.

Sluiten