Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vol ijver zette de oude dame zich aan het werk en had binnen een week tijds waarlijk een alleraardigst stuk klaar, dat met gejuich door de club ontvangen werd.

Bij Juffrouw Rosmeyer aan huis werden de rollen besproken. Het stuk was voor tien personen. Niet alle leden zouden er dus in kunnen meespelen; maar dat was goed, want er waren een paar jongens en meisjes bij, die totaal geen gevoel of lust tot comediespelen hadden.

Natuurlijk zou Jette Rosmeyer de hoofdrol hebben,, en de overige rollen werden zoo goed mogelijk verdeeld.

Voor de voornaamste jongensrol werd met algemeene stemmen Frits aangewezen; hij zou Jette's bruigom zijn en met haar het bruidspaar van 25 jaar geleden voorstellen. Het was een lange rol en hij kreeg het erg druk met

instudeeren en repeteeren.

Ella zou een kleine rol vervullen en bij het slot van het stuk het bruidspaar een lied toezingen. Nanny zou niet spelen, maar achter de schermen voor het pianoaccompagnement zorgen, dat moeielijk en zwaar was, want tusschen de gesprekken op het tooneel in moesten telkens een paar akkoorden gespeeld worden. Zij was o, zoo blij, dat zij niet op het tooneel behoefde mee te spelen. Voor de muziek was zij nooit bang, op de piano voelde zij zich thuis, en hoewel het accompagnement heel lastig en zwaar was, zag zij er in 't geheel niet tegen op; neen, zij vond het wel prettig, eens iets moeielijks in te studeeren, en met een beetje goed vooruit oefenen zou het best gaan, dacht ze.

Sluiten