Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting van r rits, naar het hoekje waar hij zat met Jette. Ja,, die twee schenen het wel heel goed samen te kunnen vinden; zij lachten veel en Jette's rond gezichtje glom van pleizier.

Bij het begin van den derden dans maakte Nanny's heertje haastig zijn afscheidsbuiging en repte zich naar Ella, die, schuin tegenover Nanny gezeten, grappige manualen tegen haar maakte, en juist op het oogenblik dat het fatje diep voor haar boog, aan den arm van een ander wegwalste. De arme jongen keek leelijk op z'n neus; hij nam geen ander meisje, maar om zich te troosten haalde hij nog een taartje van het buffet, en installeerde zich gemakkelijk in een hoekje om het te verorberen.

Voor den volgenden dans kwam Frits Nanny halen. Vroolijk en licht voelde zij zich rondgaan met hem. Met Frits dansen, dat was toch iets héél anders dan met andere jongens, die telkens uit de maat raakten of op je teenen trapten, dacht Nanny; met Frits was dansen iets heerlijks, dan werd men er nooit moe van.

Voor den volgenden dans en voor de quadrille vroeg hij haar ook.

„Ja, maar Frits," zei ze lachend, „moet je dan niet meer met Jette dansen; zij is toch je meisje vanavond?"

„Alleen maar in het comediestukje, hoor! Want dansen zooals jij, dat kan zij in het geheel niet," lachte hij vroolijk,. terwijl hij in gedachten dikke, ronde Jette bij slanke, fijne Nanny vergeleek, en hij sloeg den arm om Nanny heen en trok haar met zich, voortglijdend op de maat der muziek, door de zaal.

Sluiten