Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het volgend voorjaar zullen we het druk hebben; dan zullen al onze stadsmeubelen met ons hierheen komen en dan zal ons huis hier nieuw ingericht en eerst recht gezellig worden. Wat zal dat een dubbel drukke, heerlijke lente zijn; de lente is toch de mooiste tijd, hè vader?" riep ze vroolijk, terwijl haar oogen straalden en ze een mosbloempje afplukte, dat zij in het knoopsgat van zijn jas stak.

»Ja, en in die lente zal het jou zeventiende verjaardag zijn, Nanny; dan zullen moeder en ik een volwassen dochter hebben!" zei hij gelukkig en kuste haar en noemde haar lachend: zijn lentekind, zijn lente-lieveling!

In Juli kwam Mevrouw Knozee met Ella en Frits. Die brachten veel vroolijkheid weer.

Frits had zijn eindexamen glansrijk gedaan en zou na de vacantie naar de academie gaan.

Het vroolijk drietal genoot van die vacantie. Zij speelden tennis, roeiden op den vijver en in het kanaal, maakten groote wandelingen, hadden pic-nics en troffen bijna voortdurend goed weer. En wanneer er eens een regendag tusschen kwam, dan wijdden zij dien aan de muziek. Dan bespeelde Frits zijn viool, waarop hij goede vorderingen maakte en die hij steeds meer liefkreeg. Nanny accompagneerde hem en soms zong Ella een lied. Voor Nanny waren die dagen even prettig, ja bijna nóg prettiger dan de mooiweer-dagen, want die brachten .zij den geheelen dag buiten door en dan bleef er weinig

Nakny. y

Sluiten